Charakteristika lešení

Technické údaje rámového lešení typu PIONART - model BAL:

 • maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů) - 60,2 m (nekryte lešení) nebo 40,2 m (s ochrannou sítí)
 • délka lešení - libovolná, konfigurovaná z polí o délkách 0,73 m; 1,09 m; 1,57 m; 2,07 m, 2,57 m nebo 3,07 m
 • šířka lešení 0,73 m
 • výška rámu 2,0 m
 • nejvyšší dovolené zatížení pracovní plošiny 2 kN/ m²
 • možnost umístění lešení při otevřené nebo uzavřené fasádě
 • možnost přemístění osy lešení
 • možnost zajištění lešení záchytnou sítí nebo plachtou
 • možnost použití dopravního výložníku o nosnosti 150 kg
 • možnost obejití překážek použitím příhradových vazníků
 • protikorozní ochrana kovových prvků zinkováním, a dřevěných prvků impregnací